Welkom

Welkom lezers,

Ik zal maandelijks iets gaan plaatsen over de jeugdhulpverlening. Er gaan daar veel dingen veranderen in januari 2015. 

 Ik hoop dat jullie met plezier alles gaan lezen en ook reacties terug zullen geven.

 Marlies

Wijkteams

Vandaag alweer de derde blog.

Vandaag ga ik het over de wijkteams hebben. Wijkteams komen eigenlijk in iedere stad of dorp voor. Ze zijn ook nodig om orde en rust in de wijk te houden. Een wijkteam is dan ook vaak gezeteld in het midden van wijk. Zo is het toegankelijk voor alle bewoners. 

Wat kan je nou allemaal in of bij een wijkteam vinden. Bij een wijkteam kan iedereen terecht; het houdt ook vaak de wijk in de gaten en ze kennen daar de in en outs. De wijkteams werken ook vaak samen met scholen in de buurt. Zo kunnen ze goed afstemmen of er bij een gezin of een familie iets aan de hand is. 

Het werken in een wijkteam is ook nog vrij nieuw. Er zijn dan ook nog veel gemeenten die er mee experimenteren. In een wijkteam komen vaak twee soorten teams voor. Hieronder zal ik ze even allebei toelichten. 

1. Sociale Wijkteams: Die zijn bij iedere gemeente anders ingevuld. Ze richten zich wel allemaal  op problemen die bij gezinnen voorkomen. Het gaat dan om gezinnen die basisondersteuning nodig hebben maar ook om gezinnen met andere problemen, zoals schuldproblematiek, opvoedproblematiek en problemen met huisvesting. Naast het bieden van zorg en ondersteuning houden ze zich ook bezig met samenlevingsopbouw.

2. Jeugd en gezin: Deze teams richten zich vooral op gezinnen met opvoed- en opgroeiproblemen. Ze bieden directe hulp en ondersteuning aan gezinnen  maar ook vaak ondersteuning van pedagogische basisvoorzieningen.

Doelgroepen: De wijkteams delen de ernst van de situaties ook nog in groepen. Als een gezin problemen heeft met eenvoudige opvoedingsvragen kan het ergens anders naar toe dan als gezin dat zware of complexe problematiek heeft. Bij zo’n gemeente is het dus goed ingedeeld en kan elke hulpverlener een gezin het beste helpen. Gemeenten die het niet zo hebben geregeld en waar alles door elkaar heen loopt, hebben een goede organisatie nodig om alles goed te laten verlopen.

Dit was mijn derde blog weer.
Bedankt voor het lezen
Marlies 

Deltamethode

Vandaag de tweede blog.

De deltamethode wordt gebruikt door de gezinsvoogdij. Het belangrijkste doel van deze methode is de ontwikkelingsbedreiging van het kind op te heffen. 

Hoe gaan de gezinsvoogden te werk?
De gezinsvoogden gaan samen met ouders en kinderen een samenwerkingsrelatie aan. Deze samenwerking is nodig omdat ouders en kinderen samen moeten werken om het kind weer een veilige omgeving te geven. In de samenwerking staat de ontwikkeling van het kind centraal. Het kind moet zich namelijk weer veilig en fijn in huis gaan voelen. Om dit alles te realiseren gebruiken de gezinsvoogden vier stappen. De vier stappen zijn:

1. Het formuleren van zorgpunten, sterke punten en de visie van het gezin op de problemen.
2. Het vertalen van zorgpunten in de mogelijke verstoringen in en bedreigingen van de ontwikkeling van het kind.
3. Het benoemen van gewenste ontwikkel uitkomsten.
4. Het opstellen van werkdoelen, actiepunten en het werken met het 'plan op tafel'

Als ze deze punten hebben behandeld met de ouders is er een plan ontstaan, dat het kind moet helpen om zich weer veilig en fijn thuis te voelen en zich niet meer bedreigd te voelen. 

Een gezinsvoogd probeert een balans te vinden tussen enerzijds duidelijkheid scheppen over de ernst van de problemen en het gedwongen kader waarin het gezin terecht is gekomen, anderzijds de samenwerking met het gezin optimaal vormgeven. 

Dit was de tweede blog weer.
Bedankt voor het lezen.
Marlies

Eigenkracht in de jeugdhulpverlening

Vandaag mijn eerste blog.

 Zoals jullie weten gaat er veel veranderen in de gemeenten. Daar hoort ook de Jeugdhulpverlening bij. 

Vandaag wil ik het hebben over de eigenkracht in de jeugdhulpverlening. Wat is eigenlijk eigenkracht? Eigenkracht is het vermogen van individuen om het leven optimaal vorm te geven en problemen op te lossen of dragelijk te maken. 

Professionals willen dat ouders/verzorgers en kinderen op hun eigen kracht een planning maken met een oplossing. Zo stellen ze doelen die makkelijk en goed te behalen zijn. Zo moeten de ouders eerst zelf oplossingen bedenken en als ze er echt niet uitkomen kan altijd nog de professional ingrijpen. Het voordeel is dat ouders zelf doelen bedenken die makkelijk te behalen zijn. Zo krijgen ze snel een succes verhaal en dat werkt positief voor de ouders en de kinderen. Als er in een later stadium toch iets negatiefs gebeurd kunnen ze wel terugkijken naar een succes verhaal. Dat motiveert dan wel om door te gaan. 

Ouders worden er zich dus meer bewust van dat zij er ook echt toe doen en dat zij ook moeten veranderen. 

Eigenkracht betekent dus eigenlijk dat ouders eerst zelf hun doelen stellen en hun kracht inzetten om de doelen te behalen. Als de doelen zijn behaald, kunnen er zwaardere doelen worden gesteld om voor de kinderen weer een veilige leefomgeving te creëren. 

Dit was de eerste blog weer.
Bedankt voor het lezen.
Marlies